העמותה

היוזמה החינוכית ספורטיבית ע"ר

ארגון הגג המנהל את פרויקט "שער שוויון" הינו עמותת "היוזמה החינוכית ספורטיבית"  ע"ר.

המטרות העמותה, כפי שהוגדרו עם הקמתה:

העמותה הוקמה בקיץ 2012 ורשומה ברשם העמותות של משרד המשפטים.

מספר התאגיד- 580558591